PUNERE ÎN FUNCȚIUNE (PIF)

Ce este punerea în funcțiune (PIF)?

Punerea în funcțiune este intervenția service care se desfășoară în momentul primei utilizări a unei
centrale termice.

Rolul acestei operațiuni este de a se verifica dacă centrala termică satisface cerințele de funcționare în
condiții de siguranță conform regulamentelor și normativelor tehnice în vigoare și de a realiza reglarea
acestuia în raport cu cerințele spațiului pe care îl deservește.

Autorizarea (Admiterea) Funcționării presupune verificarea și validarea rezultatelor măsurătorilor și
încercărilor executate la punerea în funcțiune inițială a centralelor termice sau cu ocazia verificărilor
tehnice periodice ale acestora. Scopul acesteia este de a confirma îndeplinirea condițiilor de funcționare
în siguranță a centralelor termice, în concordanță cu regulamentele și normativelor tehnice în vigoare .

Garanția centralei termice este condiționată de punerea în funcțiune (PIF) a acesteia și admiterea
funcționării (AF).

Pentru mai multe informatii contactati numarul: 068332233