DESERVIREA TEHNICA A CENTRALEI TERMICE

Revizia centralei termice reprezintă ansamblu de operațiuni care asigură menținerea acesteia în
parametrii de funcționare în condiții de siguranță, conform manualelor de întreținere emise de
producator. Aceasta constă în curățarea componentelor principale ale centralei termice prevenindu-se
astfel eventualele avarii ce pot apărea.Revizia la centralei temice este recomandat să se efectueze
anual.

Ce avantaje vă aduce efectuarea reviziei:

 • Prelungește durata de viață a centralei termice
 • Preîntâmpină apariția unor defecțiuni
 • Păstrează consumul de gaze naturale în limitele propuse de producător
 • Asigură funcționarea centralei în condiții de siguranță

Operațiuni ce se efectuează în cadrul deservirei tehnice:

 • Verificarea funcționării centralei atât pe încălzire cât și pe ACM înainte de desfacerea capacelor
 • Desfacerea capacului frontal și inspecția vizuală a componentelor centralei
 • Curățarea electrozilor de aprindere / ionizare, curațarea arzătorului și a duzelor de gaz, precum și
  curățarea schimbătorului primar
 • Izolarea centralei de restul instalației (unde se poate) și golirea acesteia pentru refacerea pernei din
  vasul de expansiune
 • Verificarea calibrării senzorului de presiune
 • Refacerea presiunii în centrală / instalație și aerisirea acesteia
 • Verificarea centralei pe încălzire și pe apă caldă menajeră
 • Verificarea presiunii la gaz în regim de funcționare
 • Efectuarea analizei de gaze arse la revizia cu eliberare de AF

În urma efectuării acestor operațiuni se emite Autorizația de Funcționare (AF).

Cheama un inginer: tel. 068332233